Lördag och söndag den 13-14 april kl. 10-17.
“Nordiska trägårdar” på Älvsjömässan i Stockholm.

Står i montern för “Föreningen Sesam” och informerar om föreningen.

Lördag och söndag den 4-5 maj kl. 10-17.
Skansen i Stockholm

Informerar och säljer plantor av perenna köksväxter.

Lördag den 11 maj kl. 10-12.
1700-tals trädgården i Sigtuna.

Leverans och plantering av plantor.

Lördag den 19 maj kl. 10-17.
Vallby friluftsmuseum i Västerås.

Föredrag och information om “Föreningen Sesam”.

Lördag den 20 juli.
Två föredrag i Skattungebyn i Dalarna.
Föreläsning: Fröodling på förmiddagen och perenna köksväxter på eftermiddagen.

Söndag den 4 augusti kl. 12-17.
Fårmarknad på Linnès Hammarby.
Informera och säljer örter, kryddor, vilda och odlade köksväxter.

Söndag den 18 augusti kl. 11-17.
1700-tals marknad på Linnè trädgården.
Informarar och säljer köksväxter som användes på 1700-talet.

Lördag och söndag den 24-25 augusti kl. 11-16.
Sigtuna har “Sigtuna Möte” en marknad i 1912 års anda.
Informarar och säljer köksväxter som odlades tidigare.


Står på Linnè Trädgårdens på 1700-tals marknad.

Lördag den 31 augusti 11-16.
“Botanens dag” på botaniska trädgården i Uppsala.
Informarar och säljer köksväxter som odlades tidigare.

Onsdag den 4 september kl. 19-21.
Föredrag för Trädgårdsföreningen på Lidingön.
Föredrag: Perenna köksväxterna som odlades tidigare.

Lördag den 14 september kl. 10-12.
4-H gården i Uppsala.
Informerar: Perenna köksväxter och fröodling.

Lördag den 21 september kl. 10-12.
Alsikes trädgårdar
Föredrag: Föreningen Sesam och fröodling.