EKOLOGISK RÅDGIVNING

Paul Teepen bedriver en ekologisk gård och har även ekologisk

rådgivning.

Han är med i “Allkorn” som är en förening som bevarat äldre sädeslag

och han är även med i Föreningen Sesam se nedan.

http://www.ekologiskradgivning.se