FÖRENINGEN SESAM

Förening som bedriver bevarande av särskilt äldre köksväxter och nu

har tiden kommit att vi skall börja odla den igen.

De passat till ekologisk odling och är näringstäta, smakrika och goda.

http://www.foreningensesam.se

ALLKORN

Är en förening som bedriver bevarande av äldre sädeslag och dessa

sädesslag har kommit i odling igen och det är fler och fler som odlad

dem. De är krävande mindre närings och är torktåliga.

De passat till ekologisk odling och är näringstäta, smakrika och goda.

http://allkorn.se