Löktrav
växer vilt i södra
och mellersta Sverige och då särskilt i Mälardalen,

även på enstaka ställer efter Norrlandskusten. Den växer på näringsrik mark

och särskilt i halvskugga under buskar och häckar. Löktrav är inte någon

lökväxt, men den har löklukt och heter därför löktrav och är en 2-årig växt.

Den blommar i maj och sätter frö och de små hjärtformade bladen övervintrar

och börjar växa tidigt och bladen skördas i slutet av april eller maj. Den

blommar i mitten av maj till mitten av juni.