Jag har tidigare skrivit om flexitarianer dvs de som äter vegetariskt hemma.

Det finns även en grupp som äter vegetariskt och de gör det 1-2 dagar i

veckan.

Till dessa båda grupper är det till stor del den yngre
delen av befolkningen
,

som har övergått till
denna kost. Bilden visar en grön ärtsoppa.

Se Flexitarianer