Vi
skall odla våra
egna grönsaker
och jag odlade som de flesta gör det sk vanliga sättet

att man
så på våren och skördar på hösten.

När
jag
flyttade till Uppsala

ville jag odla
på ett lättare sätt.

Hur
skulle det gå till?

Började
söka

och hittade flera förvildade
köksväxter,

som jag tog tillbaka till köks-

trädgården.
De var mycket
lättodlade

och det var det, som
jag ville uppnå.

I
detta lättodlade
systemet

ingår
fleråriga, självsådda och lättodlade

köksväxter.

En fördel är att jag kan skörda i maj, här är det kajplök och Gode Henrik

som är färdig för en första skörd.

Se Permakultur

Se Hållbar Köksträdgård