Mitt syn på ogräs förändrades radikalt när jag läste definitionen

på ogräs. 

Definitionen

“Ogräs är en växt som växer där vi inte vill att den skall växa”.

Det betyder att ingen växt är ett ogräs utan ogräs är bara en definition.

Det förändrade min syn på ogräs från att vara just ogräs till att vara en

växt som jag kunde använda.

Den växt som var svårast att börja använda för mig var våtarv eller nate.

Tänk om jag hade vetat att värarv skulle bli en av min favoriter.

Kan jag välja mellan olika blad i min sallad så blir det våtarv.