Jag kan skörda 8-10 månader i zon 3, utan drivbänk eller drivhus.

Hur kan
jag göra det?

Det kan jag göra
genom att skörda vilda och odlade matväxter under
den

kalla
årstiden,
som november ev
december och februari eller mars.

Vilka växter kan jag skörda?

T. ex. de
köldtåliga blad som är
gröna hela vintern och
de är
t o m
gröna

under snötäcket.Bilden
löktrav är tagen i
november
och den är en av dem som är gröna

hela vintern.