Jag har startat en grupp “Vilda Växters användning” på Facebook. Vill du lära

dig att använda vilda växter i mat, som smaksättare, göra eget tvättmedel,

använda läkeväxter mm. Är du intresserad, så är det bara att gå med i gruppen.

https://www.facebook.com/groups/1509183576036363/

Där kan du lära dig att använda bladen och blommorna av vitplister.