I
dag

har jag tag
bort täckningen i pallkragarna

och att täcka marken

hösten, har
jag lärt

av min mamma.

hösten
när
hon hade skördat
lade hon
tillbaka blast
och
annat
material

från trädgården.
Hon sa att det var viktigt
att
marken
skulle
vara
täckt
över

vintern.
Hon odlade
ekologiskt

och även i
dagens ekologiska
kretsar
är det

en fördel
att hålla marken täckt.

Varför?

För
att man matar
maskarna

med organiskt material och sekurdärt
så bli

marken porösare
när det är mycket mask i marken och det blir mycket
lättare

att

på våren.