Nu när solen och värmen är på väg tillbaka så ökar dagdrömmarna

hos trädgårds folket.

Här är en undersökning som visar att det kan vara bra att dagdrömma

ibland.

Man har gjort en undersökning, hur dagdrömmar kan påverka din

prestation arbetet.

Undersökningen visade att personer som dagdrömmer är mer produktiva

på arbetet och det gällde alla arbeten.

Deras kreativa förmåga ökade och man hittade fler och ofta bättre

lösningar.

Undersökningen visade att man inte var lika mycket bunden vid kända

lösningar dvs man hittade lösningar utanför ” the box”.

Då är det fritt fram att dagdrömma ibland.

Min ritningen är väl ett prov på att jag dagdrömmer ibland.

Skala 1:100