Det är dags att skörda rötterna av såpnejlika. Av rötterna kokar man ett

tvättmedel som man använder till grov tvätt eller som städmedel.

Av bladen gör jag ett tvättmedel som jag använder till övrig tvätt.

Såpnejlika hör till såprotväxter och det är av roten som man bereder tvättmedel,

men man kan även använda bladen, som jag gör.

Den har odlats tidigare och kan finns kvar på en del gårdar och ödetomter.

Numera hittar man den förvildad på vägkanter, ängar och ruderatmark upp till

Sundsvall.

Läs med om såpnejlikan Tvätt- och skurmedel av såpnejlika