Jag har tagit fram
mina fröer,
de flesta har jag odlat själv, för det är
dags att

gå igenom och
skriva upp vilka och hur mycket fröer jag har av sorterna.

De flesta grönsaker
som jag odlar finns inte att köpas, så därför odlar jag mina

egna fröer.

Jag var i början
av 90-talet
, som jag började och det var när jag hittade lokalt

förvildade
köksväxter
och av dessa kunde man inte köpa fröer till.

Så har det fortsätt,
med att jag gick med en “Föreningen Sesam”, som är
en

förening som har
bevarat fröer av äldre grönsaker. Genom föreningen fick jag

tillgång till dessa
äldre sorter och grönsaker och sedan har jag odla fröerna själv.