Reportage i tidningen” ALLT OM TRÄDGÅRD” Detta är bild 2. Se bild 1 i inlägg ovan.

Överst raden: Till vänster är spansk syra, mitten spenatskräppa och till höger övre

bilden är det rankspenat och den under är små lökar i luften på luftlök.

Nedre raden: Stora bilden piplök och löktrav den lilla bilden.