Åkerfräken innehåller mycket kisel och det är kisel i åkerfräken som påskyndar

tomaternas mognad.

Det är i juli – september som man har mycket omogna tomater och man vill

naturligtvis få så många mogna tomater som möjligt och det kan man få med

hjälp av åkerfräken. Jag har testat och vattnar alltid mina tomater med åkerfräken.

Recept se Vattna tomaterna med åkerfräken