Mållaväxter – Chenopodium

Mållasläktet är rikligt representerad i vår flora och de räknas som så

kallade ogräs.

De flesta mållorna har en beläggning som ger växten ett mjöligt utseende.

På bilden ser man en svinmålla.

De vanligaste mållorna i vårt land är Svinmålla “Chenopodium album”

och Svenskmålla “Chenopodium suecicum”.

De växer på odlad näringsrik mark till exempel i rabatter, trädgårdsland,

jordhögar, även stränder mm. i hela landet utom i fjällen.

Innehåller mycket mineraler som järn kalk mm och C-vitamin, även B-12

proteiner, bitterämnen, saponiner mm.

Här har jag skördat svenskmålla som skall torkas.

ANVÄNDNING

Tidigare använde man målla som spenat, innan man började odla den

spenat som vi odlar i dag.

Fröna är stärkelserika och de användes tidigare tillsammans med

pilörtens frö.