Mållaväxter
– Chenopodium

Mållasläktet
är rikligt representerad i vår flora och de räknas som så kallade

ogräs.

De
flesta mållorna har en beläggning
som ger växten ett mjöligt utseende.

På bilden ser man en svinmålla.

De
vanligaste mållorna
i vårt land är Svinmålla “Chenopodium
album” och

Svenskmålla
“Chenopodium suecicum”.

De
växer på odlad näringsrik mark till exempel i
rabatter, trädgårdsland,

jordhögar,
även stränder mm. i hela
landet utom i fjällen.

Innehåller mycket mineraler som järn kalk mm och C-vitamin, även B-12

proteiner, bitterämnen, saponiner mm.

Här har jag skördat svenskmålla som skall torkas.

ANVÄNDNING

Tidigare
använde man målla som spenat, innan man började odla den
spenat

som
vi odlar i dag.

Fröna
är stärkelserika
och de
användes tidigare tillsammans med pilörtens frö.