Löktrav växer vild i södra och mellersta Sverige och då särskilt i Mälar-

dalen, även på enstaka ställer efter Norrlandskusten.

Den växer på näringsrik mark och särskilt i halvskugga under buskar

och häckar.

Löktrav är inte någon lökväxt, men den har doft och smak av lök och

heter därför löktrav.

Den är 2-årig och blommar i mitten av maj till mitten av juni och sätter

sedan frö.

Fröna gror och bildar små hjärtformade bladen som övervintrar och

börjar växa tidigt.

Bladen skördas i slutet av april eller maj.

Man kan använda bladen och blommorna.